ALFUN a.s.

Jarmark výrobků organizace Polárka

Jarmark výrobků organizace Polárka

V pátek 25. listopadu proběhl v ALFUNu v Bruntále – v květinové zasedačce – malý předvánoční jarmark výrobků organizace Polárka.  Bruntálská dílna Polárka o. p. s. je nestátní nezisková organizace zaměřující se na pomoc a podporu osob s mentálním postižením. Myslím si, že se tato akce velmi zdařila, vždyť jsme utržili přes 11 tisíc Kč! Děkuji všem, kteří přišli a svou koupí tak pomohli dobré věci.EMPTY

KOSIK
loading