ALFUN a.s.

Informace o vývoji ceny oceli

Informace o vývoji ceny oceli

Řada západoevropských hutí usiluje o zvýšení cen přibližně o 30 EUR/t v celé řadě výrobků. Obrat ve vývoji cenové politiky válcoven je zapříčiněn zvýšením poptávky na trhu, a to hlavně ze strany servisních center, kde došlo po panice z prvního kvartálu k redukci zásob, kdy byl absolutní nedostatek materiálu na trhu, který paradoxně na krátkou dobu vedl z důvodu následného nadměrného doplnění zásob k nadměrným skladovým zásobám mnohých servisních center. V současné době je poptávka a nabídka opět vyrovnaná což znamená konec poklesu cen a mírný nárůst ve výše uvedené úrovni. Domácí poptávka v Asii je překvapivě silná a proto jsou ceny dovozu do Evropy méně atraktivní. Růstu cen nahrává i situace v oblasti antidumpingových opatření  ze strany Evropské unie na dodávky za tepla válcovaných materiálů. Je tudíž docela možné, že se cena nezvýší jen krátkodobě, ale zvyšování cen bude pokračovat až do konce 3. kvartálu.EMPTY

KOSIK
loading