ALFUN a.s.

Modernizace řídícího systému linky příčného dělení

Modernizace řídícího systému linky příčného dělení

Důvodem, proč společnost ALFUN a.s. investuje do automatizace linky, která je určena pro produkci plechů, je snaha udržet si své postavení na trhu, a to přijatelnou cenou svých výrobků, které lze dosáhnout jedině efektivní výrobou, a také vysokou kvalitou výroby, jež je v silné konkurenci nezbytná. Stávající technologie již neodpovídala nejmodernějším technologickým trendům a narůstajícímu zájmu zákazníků o výrobky s vysokým standardem kvality. Modernizace linky v těchto ohledech splňuje očekávání zadavatele. Výhodou použití technologie od firmy Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik je snadná obsluha a vysoký podíl automatizace.

Vzhledem k tomu, že společnost ALFUN a.s. navázala se společností Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik spolupráci v širším měřítku, minimalizují se náklady na návrh a vývoj specializovaných zařízení a je zachována kompatibilita pro případnou změnu konfigurace nebo pro budoucí rozvoj automatizace.

Další nespornou výhodou je spolehlivost a nenáročnost údržby. Zvláště v zaměření společnosti ALFUN a.s.  jako servisního centra, kde zákazníci očekávají od svého dodavatele naprostou preciznost dodávek, je spolehlivost rozhodujícím kritériem při výběru automatizačních komponent; nenáročnost údržby zkracuje nutné prostoje a zefektivňuje využití výrobních prostředků.EMPTY

KOSIK
loading