ALFUN a.s.

Tažné jakosti DD11 – DD14

Ocelové plechy, pásy a desky z nízkouhlíkové oceli (desky) jsou vyráběny válcováním za tepla. Dodáváme je v tloušťkách od 1,5 do 12,5 mm. Do tloušťky 3,0 mm je nadělíme podélně nebo do tloušťky 4,0 mm i příčně v mnoha rozměrech.

 

Normy:

 

Technické dodací podmínky

EN 10111

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10051

 

Použití: Na dynamicky namáhané části vozidel, vyznačují se zvýšenou tvářitelností za studena.

 

Mechanické vlastnostia):

Označení oceliMechanické vlastnosti b)
ReL c)Rm max.
Mpa
Tažnost minimální
1,0 mm ≤ e
e < 2 mm MPa
2 mm ≤ e
e ≤ 11 mm MPa
Lo = 80 mm
1,0 mm ≤ e
e < 1,5 mm %
1,5 mm ≤ e
e < 2 mm %
2 mm ≤ e
e < 3 mm %
DD11 d) 170 - 360 170 - 340 440 22 23 24
DD12 170 - 340 170 - 320 420 24 25 26
DD13 170 - 330 170 - 310 400 27 28 29
DD14 170 - 310 170 - 290 380 30 31 32

a) Mechanické vlastnosti platí jen pro výrobky válcované za tepla, neodkujené nebo chemicky odkujené a naolejované, převálcované nebo nepřeválcované za studena.
b) Pokud to dovoluje šířka výrobku, odeberou se zkušební tělesa pro zkoušku tahem příčně ke směru válcování.
c) Pokud výrobek nevykazuje výraznou mez kluzu ReL musí se použít smluvní mez kluzu Rp0,2-
d) Doporučuje se, aby výrobky ze značky DD11 se tvářely do 6 týdnů od doby jejich dostupnosti.

 

Běžné konstrukční jakosti - S235 – S355

Normy:

 

Technické dodací podmínky

EN 10111

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10051

 

Použití: Plechy jsou vhodné pro konstrukční účely, výrobu ohýbaných profilů, součásti tepelných a energetických zařízení, plechy jsou dobře tvářitelné.

Mechanické vlastnosti za okolní teploty pro ploché a dlouhé výrobky oceli a jakostních stupňů, u kterých se stanovuje nárazová práce

 

Mechanické vlastnostia):

Označení podle EN 10027-1 a CR 10260 Minimální mez kluzu ReH, a) MPa b) Jmenovitá tloušťka mmPevnost tahu Rm, a) MPa b) Jmenovitá tloušťka mm
≤ 16< 3≥ 3 ≤ 100
S235JR 235 360 - 510 360 - 510
S235JO 235 360 - 510 360 - 510
S235J2 235 360 - 510 360 - 510
S355JR 355 510 - 680 470 - 630
S355JO 355 510 - 680 470 - 630
S355J2 355 510 - 680 470 - 630
S355K2 355 510 - 680 470 - 630

a) Hodnoty v tabulce se vztahují na příčná zkušební tělesa (t) pro plechy a širokou ocel šířky > 600 mm. Pro všechny další výrobky se vztahují na podélná zkušební tělesa (l).
b) 1 MPa = 1 N/mm2 .

 

Mikrolegované jakosti konstrukčních ocelí S315MC – S560 MC

Konstrukční oceli mikrolegované s jemnou strukturou a s vyšší mezí kluzu určené pro tváření za studena. Jsou vyráběny válcováním za tepla a dodáváme je v tloušťkách od 1,5 do 12,5 mm. Do tloušťky 3,0 mm je nadělíme podélně nebo do tloušťky 4,0 mm i příčně v mnoha rozměrech.

 

Normy:

 

Technické dodací podmínky

EN 10149-2

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10051

 

Použití: Plechy jsou vhodné pro konstrukční účely, výrobu ohýbaných profilů, součásti tepelných a energetických zařízení, plechy jsou dobře tvářitelné.

 

Mechanické vlastnosti termomechanických válcovaných ocelí

Označení oceliReH MPa 1)Mez pevnosti MPa 1) min. / max.Minimální tažnost A 1) % Pro jmenovité tloušťky v mm
< 3 Lo = 80 mm≥ 3 Lo = 5,65 VSo
S315MC 315 390 - 510 20 24
S355MC 355 430 - 550 19 23
S420MC 420 480 - 620 16 19
S460MC 460 520 - 670 14 17
S500MC 500 550 - 700 12 14
S550MC 550 600 - 760 12 14
S600MC 600 650 - 820 11 13
S650MC 650 2) 700 - 880 10 12
S700MC 700 2) 750 - 950 10 12

1) Hodnoty zjištěné zkouškou tahem platí pro podélná zkušební tělesa
2) U tlouštěk nad 8 mm může být maximální hodnota meze kluzu o 20N/mm2 nižší.

 

Rozměry v mm:Plech / přístřihSvitek / páska
Tloušťka 1,5 - 4,0 1,5 - 3,0
Šířka 200 - 1 750 20 - 1 550
Délka 100 - 6000 -
Vnitřní průměr svitku - 508 / 610
Vnější průměr svitku - max. 1 800

 

Tažné oceli DC01 – DC05

Ocelové plechy a pásy z nízkouhlíkové oceli jsou vyráběny válcováním za studena. Dodáváme je v tloušťkách od 0,4 do 3,0 mm.
Do tloušťky 3,0 mm je nadělíme podélně i příčně v mnoha rozměrech.

 

Normy:

 

Technické dodací podmínky

EN 10130

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10131

 

Použití: Jsou vhodné na tváření za studena a na výrobky, u kterých je dále upravovaný povrch (lakování, pokovování).

 

Mechanické vlastnosti:

Značka oceli dle ENMechanické vlastnosti
Dolní mez kluzu - Re max. MPaMez pevnosti - Rm min. / max. MPaTažnost - A80 min. %
DC01 280 270 - 410 28
DC03 240 270 - 370 34
DC04 220 270 - 350 37
DC05 200 270 - 330 39

 

Mikrolegované oceli - s vyšší mezí kluzu k tváření za studena

Vysokopevnostní ocelové plechy a pásy jsou vyráběny válcováním za studena v tloušťkách od 0,4 do 3,0 mm.
Do tloušťky 3,0 mm je nadělíme podélně i příčně v mnoha rozměrech.

 

Normy:

 

Technické dodací podmínky

EN 485-1

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 485-4

 

Použití: Na dynamicky namáhané části vozidel, vyznačují se zvýšenou tvářitelností za studena.

 

Mechanické vlastnosti:

Značka oceli dle EN EN 10268Mechanické vlastnosti
Smluvní mez kluzu Rp 0,2 (MPa) min./max.Mez pevnosti - Rm min./max.Tažnost - A80 min. %
HC260LA 240 - 310 340 - 420 27
HC300LA 280 - 360 370 - 470 24
HC340LA 320 - 410 400 - 500 22
HC380LA 350 - 450 430 - 550 20
HC420LA 390 - 500 460 - 580 18

 

Jakost povrchu:
A/B A = standardní povrch s podílem přípustných povrchových vad B = zlepšený

 

Rozměry v mm:Plech / přístřihSvitek / páska
Tloušťka 0,4 - 3,0 0,4 - 3,0
Šířka 20 - 1 700 20 - 1 550
Délka 100 - 6000 -
Vnitřní průměr svitku - 508 / 610
Vnější průměr svitku - max. 1 800

 

Tažné oceli DC01 – DC05 + ZE25/25, ZE50/50, ZE75/75

Vyrábí se válcováním za studena při teplotě okolního prostředí a následně se na něj v lázni nanáší zinková vrstva. Dodáváme je v pleších v tloušťkách od 0,6 do 3,0 mm, kdy je podélně nebo příčně nadělíme do mnoha rozměrů.

 

Normy:

 

Technické dodací podmínky

EN 10152

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10131

 

Použití: Mnohostranný materiál využívaný především pro svoji korozní odolnost na výrobu dílů strojů, průmyslových zařízení, karosérií, krytin střech, v domácnostech na výrobu praček ledniček a jiných spotřebičů. Je snadno tvarovatelný a přitom pevný. Vzhledem k velmi tenké vrstvě zinku se díly z tohoto plechu dále povrchově upravují lakováním. Elektrolyticky pozinkovaná ocel zajišťuje vysokou chemickou čistotu povlakové vrstvy a rovnoměrnou kontrolovatelnou tloušťku povlaku (odchylka +/- 0.1 pim).

 

Mechanické vlastnosti:

Značka oceli dle EN 10152Mechanické vlastnosti
Mez kluzu Re max. MPaMez pevnosti - Rm min./ max. MPaTažnost - A80 min. %
DC01+ZE 280 270 - 410 28
DC03+ZE 240 270 - 370 34
DC04+ZE 220 270 - 350 37
DC05+ZE 200 270 - 330 39

 

Jakost povrchu:

A = standardní povrch s podílem přípustných povrchových vad
B = zlepšený

Tloušťka povlaku:

ZE 25/25
ZE 50/50
ZE 75/75

Povrchová úprava:

fosfátování - P
fosfátování a chemická úprava - PC
chemická pasivace - C
fosfátování, chemická úprava a olejování - PCO
chemická pasivace a olejování - CO
fosfátování a olejování - PO
olejování - O
jen s povlakem, tj. bez úpravy povrchu - U

 

Rozměry v mm:Plech / přístřihSvitek / páska
Tloušťka 0,6 - 3,0 0,6 - 3,0
Šířka 100 - 1 750 20 - 1 550
Délka 100 - 6000 -
Vnitřní průměr svitku - 508 / 610
Vnější průměr svitku - max. 1 800

 

Ocelové plechy s organickými povlaky jsou vhodné pro použití v těch případech, kdy korozní odolnost má při použití zásadní význam.

 

Normy:

 

Technické dodací podmínky

EN 10346

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10143

 

Použití: Ve stavebnictví na výrobu střešních krytin, ohýbaných profilů, dílů na opláštění budov a architektonické prvky. 

Materiál k lakování: Základním materiálem pro výrobu lakovaných pásů jsou ocelové plechy žárově pozinkované tažné i konstrukční jakosti nebo plechy válcované za studena bez povrchové úpravy.

 

Značka oceli dle EN 10346 Mechanické vlastnosti 
Smluvní mez kluzu - Rp0,2 min./ max. MPaMez pevnosti - Rm min./ max. MPaTažnost - A80 min. %
DX51D+Z - 270 - 500 22
DX52D+Z 140 - 300 270 - 420 26
DX53D+Z 140 - 260 270 - 380 30

 

Značka oceli dle EN 10346Mechanické vlastnosti
Smluvní mez kluzu - Rp0,2 max. MPaMez pevnosti - Rm min. MPaTažnost - A80 min. %
S220GD+Z 220 300 20
S250GD+Z 250 330 19
S280GD+Z 280 360 18
S320GD+Z 320 390 17

 

Rozměry v mm:Plech / přístřihSvitek / páska
Tloušťka 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0
Šířka 100 - 1 550 20 - 1 550
Délka 100 - 6000 -
Vnitřní průměr svitku - 508 / 650
Vnější průměr svitku - max. 1 800

 

Vrstva povrchu laku:

Přední strana: 18 - 25 mikronů
Zadní strana: ochranný lak 7 - 10 mikronů

Vrstva povrchu zinku:

Z100 / Z140 / Z200 / Z275

Povlakové materiály:

  • polyester
  • PVDF (polyvinyldenfluorid)

 

Typy lakování:

  • jednostranné
  • oboustranné

 

Odstíny barev:

odstín se řídí rejstříkem RAL s korekcí podle odstínové řady výrobce, v provedení:

  • lesk
  • polomat
  • mat

 

Dodáváme je v pásech a v pleších v tloušťkách od 0,6 do 2 mm, kdy je podélně nebo nebo příčně nadělíme do mnoha rozměrů.

 

 

Vzhledem k tomu, že uhlíková ocel snadno podléhá korozi, jsou ocelové plechy a pásy chráněny, a to kontinuálně žárovým ponorem do zinkové lázně (značí se Z), do slitiny zinek - železo (ZF), do slitiny zinek - hliník (ZA), do slitiny hliník - zinek (AZ) a nebo do slitiny hliník - křemík (AS).

 

Normy:

 

Technické dodací podmínky

EN 10346

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10143

 

Použití: Každý tento druh se používá v jiné oblasti podle vlastnosti daného povlaku, například ve stavebnictví se využívají pro výrobu konstrukcí, dopravních značek nebo pro výrobu průmyslových pecí, vytápěcích zařízení a protipožárních dveří. U domácích spotřebičů se využívají při výrobě praček, sušiček, ledniček a mikrovlnných trub.

 

Rozdělení podle druhu povlaku:

Výrobky se zinkovým povlakem - Z
Výrobky s povlakem slitiny zinek-železo - ZF
Výrobky s povlakem zinek-hliník - ZA
Výrobky s povlakem hliník-zinek - AZ
Výrobky s povlakem hliník-křemík - AS

 

Hlubokotažné oceli:

DX51D k ohýbání a profilování  
DX52D k tažení
DX53D k hlubokému tažení
DX54D k zvlášť hlubokému tažení
DX55D k zvlášť hlubokému tažení
DX56D k mimořádně hlubokému tažení
DX57D k super hlubokému tažení

 

Mechanické vlastnosti:

Značka oceli dle EN 10346Mechanické vlastnosti
Dolní mez kluzu - Re min. / max. MPaMez pevnosti - Rm min. / max. MPaTažnost - A80 min. %
DX51D+Z - 270 - 500 22
DX52D+Z 140 - 300 270 - 420 26
DX53D+Z 140 - 260 270 - 380 30
DX54D+Z 120 - 220 260 - 350 36
DX56D+Z 120 - 180 260 - 350 39

 

Konstrukční oceli – S220GD - S550GD

Klasifikují se podle stoupající minimální smluvní meze kluzu Rp0,2

Mechanické vlastnosti:

Značka oceli dle EN 10346Mechanické vlastnosti
Smluvní mez kluzu - Rp0,2 min. MPaMez pevnosti - Rm min. MPaTažnost - A80 min. %
S220GD+Z 220 300 20
S250GD+Z 250 330 19
S280GD+Z 280 360 18
S320GD+Z 320 390 17
S350GD+Z 350 420 16

 

Mikrolegované oceli s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena

Klasifikují se podle stoupající minimální smluvní meze kluzu Rp0,2

Mechanické vlastnosti:

Značka oceli dle EN 10346Mechanické vlastnosti
Smluvní mez kluzu - Rp0,2 min. / max. MPaPevnost v tahu - Rm min./ max. MPaTažnost - A80 min. %
HX260LAD+Z 260 - 330 350 - 430 26
HX300LAD+Z 300 - 380 380 - 480 23
HX340LAD+Z 340 - 420 410 - 510 21
HX380LAD+Z 380 - 480 440 - 560 19
HX420LAD+Z 420 - 520 470 - 590 17

 

Tloušťka povlaku:

Z100, Z140, Z200, Z275
ZF100, ZF120
ZA095, ZA130, ZA185, ZA200, ZA255
AZ100, AZ150, AZ180
AS120, AS150 

Povrchová úprava:

chemická pasivace - C
olejování - O
chemická pasivace a olejování - CO
fosfátování - P
fosfátování a olejování - PO
uzavření povrchu - S

Jakost povrchu:

A - standardní povrch s podílem přípustných povrchových vad
B - zlepšený
C - nejlepší jakost

Vzhled květu:

pouze u výrobků s povlakem Z
N - nepotlačený květ
M - potlačený květ

 

Rozměry v mm:Plech / přístřihSvitek / páska
Tloušťka 0,4 - 4,0 0,3 - 3,0
Šířka 100 - 2 000 20 - 1 550
Délka 100 - 6 000 -
Vnitřní průměr svitku   508 / 610
Vnější průměr svitku   max. 1 800

 

EMPTY

KOSIK
loading