ALFUN a.s.

Zdolność produkcyjna prętów Al

Zdolność produkcyjna prętów Al

Również na początku tego roku, ze względu na duże zapotrzebowanie, ulegają przedłużaniu  kolejne terminy dostaw prętów AL w gatunkach stopowych.

Najpóźniesze  terminy są obecnie dla stopów 2xxx i 7xxx oraz dla prętów ciągnionych. Terminy wznoszą  4-5 miesięcy od dnia zamówienia w yależności odi stopu i średnicy. W tym czasie producenci również dokonują ponownej wyceny.EMPTY

KOSIK
loading