ALFUN a.s.

Ocelové plechy a pásy válcované za tepla

Tažné jakosti DD11 – DD14

Ocelové plechy, pásy a desky z nízkouhlíkové oceli (desky) jsou vyráběny válcováním za tepla. Dodáváme je v tloušťkách od 1,5 do 12,5 mm. Do tloušťky 3,0 mm je nadělíme podélně nebo do tloušťky 4,0 mm i příčně v mnoha rozměrech.

 

Normy:

 

Technické dodací podmínky

EN 10111

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10051

 

Použití: Na dynamicky namáhané části vozidel, vyznačují se zvýšenou tvářitelností za studena.

 

Mechanické vlastnostia):

Označení oceliMechanické vlastnosti b)
ReL c)Rm max.
Mpa
Tažnost minimální
1,0 mm ≤ e
e < 2 mm MPa
2 mm ≤ e
e ≤ 11 mm MPa
Lo = 80 mm
1,0 mm ≤ e
e < 1,5 mm %
1,5 mm ≤ e
e < 2 mm %
2 mm ≤ e
e < 3 mm %
DD11 d) 170 - 360 170 - 340 440 22 23 24
DD12 170 - 340 170 - 320 420 24 25 26
DD13 170 - 330 170 - 310 400 27 28 29
DD14 170 - 310 170 - 290 380 30 31 32

a) Mechanické vlastnosti platí jen pro výrobky válcované za tepla, neodkujené nebo chemicky odkujené a naolejované, převálcované nebo nepřeválcované za studena.
b) Pokud to dovoluje šířka výrobku, odeberou se zkušební tělesa pro zkoušku tahem příčně ke směru válcování.
c) Pokud výrobek nevykazuje výraznou mez kluzu ReL musí se použít smluvní mez kluzu Rp0,2-
d) Doporučuje se, aby výrobky ze značky DD11 se tvářely do 6 týdnů od doby jejich dostupnosti.

 

Běžné konstrukční jakosti - S235 – S355

Normy:

 

Technické dodací podmínky

EN 10111

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10051

 

Použití: Plechy jsou vhodné pro konstrukční účely, výrobu ohýbaných profilů, součásti tepelných a energetických zařízení, plechy jsou dobře tvářitelné.

Mechanické vlastnosti za okolní teploty pro ploché a dlouhé výrobky oceli a jakostních stupňů, u kterých se stanovuje nárazová práce

 

Mechanické vlastnostia):

Označení podle EN 10027-1 a CR 10260 Minimální mez kluzu ReH, a) MPa b) Jmenovitá tloušťka mmPevnost tahu Rm, a) MPa b) Jmenovitá tloušťka mm
≤ 16< 3≥ 3 ≤ 100
S235JR 235 360 - 510 360 - 510
S235JO 235 360 - 510 360 - 510
S235J2 235 360 - 510 360 - 510
S355JR 355 510 - 680 470 - 630
S355JO 355 510 - 680 470 - 630
S355J2 355 510 - 680 470 - 630
S355K2 355 510 - 680 470 - 630

a) Hodnoty v tabulce se vztahují na příčná zkušební tělesa (t) pro plechy a širokou ocel šířky > 600 mm. Pro všechny další výrobky se vztahují na podélná zkušební tělesa (l).
b) 1 MPa = 1 N/mm2 .

 

Mikrolegované jakosti konstrukčních ocelí S315MC – S560 MC

Konstrukční oceli mikrolegované s jemnou strukturou a s vyšší mezí kluzu určené pro tváření za studena. Jsou vyráběny válcováním za tepla a dodáváme je v tloušťkách od 1,5 do 12,5 mm. Do tloušťky 3,0 mm je nadělíme podélně nebo do tloušťky 4,0 mm i příčně v mnoha rozměrech.

 

Normy:

 

Technické dodací podmínky

EN 10149-2

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10051

 

Použití: Plechy jsou vhodné pro konstrukční účely, výrobu ohýbaných profilů, součásti tepelných a energetických zařízení, plechy jsou dobře tvářitelné.

 

Mechanické vlastnosti termomechanických válcovaných ocelí

Označení oceliReH MPa 1)Mez pevnosti MPa 1) min. / max.Minimální tažnost A 1) % Pro jmenovité tloušťky v mm
< 3 Lo = 80 mm≥ 3 Lo = 5,65 VSo
S315MC 315 390 - 510 20 24
S355MC 355 430 - 550 19 23
S420MC 420 480 - 620 16 19
S460MC 460 520 - 670 14 17
S500MC 500 550 - 700 12 14
S550MC 550 600 - 760 12 14
S600MC 600 650 - 820 11 13
S650MC 650 2) 700 - 880 10 12
S700MC 700 2) 750 - 950 10 12

1) Hodnoty zjištěné zkouškou tahem platí pro podélná zkušební tělesa
2) U tlouštěk nad 8 mm může být maximální hodnota meze kluzu o 20N/mm2 nižší.

 

Rozměry v mm:Plech / přístřihSvitek / páska
Tloušťka 1,5 - 4,0 1,5 - 3,0
Šířka 200 - 1 750 20 - 1 550
Délka 100 - 6000 -
Vnitřní průměr svitku - 508 / 610
Vnější průměr svitku - max. 1 800


EMPTY

KOSIK
loading